10 câu nói kinh điển nhất của Tào Tháo vẫn còn giá trị cho đến ngày hôm nay

Tào Tháo (155-220), tự là Mạnh Đức là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Trong lịch sử gần 2000 năm qua, hình tượng về Tào Tháo vẫn là một chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc, hầu hết đều bị ảnh hưởng tiêu cực do tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa”. Tuy người đời thường lấy tên ông để mô tả cho sự dối trá, vô liêm sỉ, bất nhân, bất nghĩa nhưng không thể phủ nhận tài năng của con người này. Hãy cùng điểm lại 10 câu nói nổi tiếng nhất của Tào Tháo được lịch sử ghi chép lại dưới đây.

Loading...

147904580887445-a49

147904580895365-a42

147904580842246-a41

147904580872998-a40

147904580838487-a48

147904580816218-a46

147904580830712-a45

147904580845972-a43

147904580847778-a47

147904580844162-a44

Theo C.T/VoThuat.vn

Loading...
Top