Chư Bát Giới giỏi hơn Tôn Ngộ Không nhưng che giấu thực lực?

Chư Bát Giới trên đường đi lấy kinh thường che giấu thực lực không muốn tham gia hàng yêu diệt quái. Vì sao lại như vậy?

Loading...

Có người nói Chư Bát Giới thậm chí còn tài phép hơn Tôn Ngộ Không nhưng che giấu thực lực. Thực tế trong nguyên tác không có chứng cứ nào nói rằng Chư Bát Giới lợi hại hơn Tôn Ngộ Không, nhưng có nhiều chứng cứ có thể nói Chư Bát Giới cũng rất mạnh, có tài phép chỉ đứng sau Tôn Ngộ Không.

Chư Bát Giới giỏi hơn Tôn Ngộ Không nhưng che giấu thực lực?

Ví dụ Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới trong lần đầu giao chiến, nguyên tác viết: “Hai người giao đấu từ canh Hai đến khi phương Đông sáng lên”. Canh Hai là vào khoảng 9 giờ tối, phương Đông sáng lên vào khoảng 5 giờ sáng. Như vậy có thể nói, Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới đại chiến suốt 8 giờ.

Trong thế giới các nhân vật Tây Du Ký, những yêu quái có thể giao đấu cùng Tôn Ngộ Không suốt 8 giờ cực ít, chỉ có Khuê Mục Lang (tức yêu quái Hoàng Bào), Tái Thái Tuế (tức Con lân của Quan Âm Bồ Tát lấy trộm vòng chuông Tử Kim xuống bắt hoàng hậu ở Châu Tử Quốc). So với Thanh Ngưu tinh, Hoàng Mi quái, Ngưu Ma vương, Chư Bát Giới có kém một chút nhưng không quá xa. Nhưng khả năng chân thực của Chư Bát Giới cao hơn khi so với Hồng Hài Nhi, Kim Giác, Ngân Giác và Lý Giác tinh.

Vậy vì sao Chư Bát Giới sau cuộc đại chiến 8 giờ lại thất bại? Nguyên văn viết: “Đánh nhau đến lúc trời sáng, hai tay yêu tinh đều cảm thấy tê mỏi”. Như thế thực lực của Chư Bát Giới so với Tôn Ngộ Không là yếu hơn nhưng không kém quá xa.

Chư Bát Giới giỏi hơn Tôn Ngộ Không nhưng che giấu thực lực?

Vậy vì sao Chư Bát Giới muốn che giấu thực lực?

Có người nói, vì mục đích hạ phàm của Chư Bát Giới là tìm cơ hội bỡn cợt Tôn Ngộ Không. Vì thế, luôn che giấu thực lực. Nguyên nhân chủ yếu của sự che giấu còn là vì việc phân công công việc khác nhau.

Khi Quan Âm Bồ Tát chiêu mộ 3 người đi giúp Đường Tăng, Tôn Ngộ Không và 2 vị sư đệ từng tranh luận để phân công công việc ba người. Vì Tôn Ngộ Không mạnh nhất nên cuối cùng Bát Giới và Sa Tăng bị bức phải tiếp thu ý kiến của Ngộ Không. Đó là Ngộ Không phụ trách việc hàng phục yêu quái, Bát Giới và Sa Tăng thì đảm trách việc mang vác đồ đạc và dắt ngựa, lo cho Đường Tăng và quản lý hậu cần.

Sau đó Bát Giới và Sa Tăng lại tiếp tục phân công, ai là người gánh đồ, ai dắt ngựa, ai chăn ngựa, Ngộ Không không tham gia vào việc này. Trong thực tế, hai người cũng không có sự phân công rõ ràng, cơ bản là hai người cùng làm.

Bởi vì Chư Bát Giới được phân công hậu cần, vì thế, trong những hoàn cảnh bình thường, Bát Giới không sẵn sàng đi hàng yêu  vì ngay cả khi có đánh chết được yêu quái cũng không làm tăng công quả của anh ta.

Trên thực tế, cuối cùng Phật tổ Như Lai khi bình định công lao đã nói Chư Bát Giới gánh vác đồ đạc có công, phong làm Tịnh Đàn sứ giả mà không hề đề cập đến việc Chư Bát Giới hàng phục yêu quái.

Trần Vũ (theo Toutiao)/ Dân Việt

Loading...
Top